Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
EISE Enterprise Information Portal

EISE - Elyros Innovative Site Engine

Το EISE αποτελεί το βασικό προϊόν λογισμικού της εταιρείας ELYROS . Είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ( content management platform ),το οποίο επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, να υλοποιήσουμε εταιρική ιστοσελίδα και ταυτόχρονα να διαχειριστούν το περιεχόμενο (κείμενα PDF , Word , XLS , HTML , κ.α.), προσφέροντάς αυτά, στους επισκέπτες και/ή συνδρομητές τους.


Η εφαρμογή EISE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, εγκαθίσταται εύκολα και δεν χρειάζεται συντήρηση μετά την εγκατάστασή της. Είναι εύκολα επεκτάσιμη, με δυνατότητες επανασχεδιασμού του γραφιστικού μέρους, χωρίς να απατείται ξανά διεργασία προσθήκης των υπαρχόντων κειμένων.


Υλικό ( hardware ) και λογισμικό ( software ) υποδομής

Το σύστημα θα υποστηρίζεται από 2 servers , έναν database server και έναν web server . Ο πρώτος, database server , θα φιλοξενεί τη βάση δεδομένων, και θα έχει Microsoft Windows 2000 Server ως το λειτουργικό του, με εγκατεστημένη την έκδοση 2000 του MS SQL Server , για την υποστήριξη της βάσης δεδομένων.


Ο δεύτερος, web server , με εγκατεστημένα τα Microsoft Windows 2000 Server , θα εξυπηρετεί τους χρήστες. Ως Web server software χρησιμοποιείται ο Internet Information Services ( IIS ) όπου έρχεται ενσωματωμένος με το λειτουργικό σύστημα.


Επιπλέον, για την ασφάλεια και την προστασία των δυο διακομιστών ( server ), θα εγκατασταθεί s / w firewall και η εφαρμογή httpZIP για τη διαχείριση μεγέθους του περιεχομένου (μόνο στον web server ), έτσι ώστε να μειώνεται η κίνηση στη γραμμή που θα υποστηρίζει τους web servers .


Δυνατότητες Εφαρμογής EISE

 

Διαχείριση Περιεχομένου

 • Δυναμικό look and feel του διαδικτυακού τόπου: αφορά σε μια απλή αλλαγή του εικαστικού του μέρους, χωρίς να απαιτείται η επανακαταχώρηση ή μορφοποίηση του περιεχομένου του site .
 • Δυναμικές κατηγορίες/ υποκατηγορίες: Είναι η δυνατότητα για τη δυναμική δημιουργία και μετονομασία κατηγοριών και υποκατηγοριών, χωρίς περιορισμό στη δομή και στον αριθμό τους (ακολουθείται δενδρική διάταξη). Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες μπορούν να περιλαμβάνουν πεδία όπως: κωδικός, τίτλος, φωτογραφία, μητρική κατηγορία, ημερομηνία, σειρά εμφάνισης, περιγραφή, λέξεις κλειδιά κ.τ.λ.
 • Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών.
 • Δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού ατομικών σελίδων ανά θεματική και υποθεματική κατηγορία.
 • Διαχείριση διαχείρισης κειμένων ατομικών σελίδων. Κάθε ατομική σελίδα μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, πίνακες, εικόνες, αρχεία οποιασδήποτε μορφής, καθώς και συνδέσμους ( links ). Κάθε κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Κωδικό, τίτλο, φωτογραφία, κείμενο, κατηγορία/υποκατηγορία στην οποία ανήκει, ημερομηνία, σειρά εμφάνισης, url , φωτογραφία για zoom , κ.τ.λ.
 • Δυνατότητα διαχείρισης διαφημιστικών καταχωρήσεων όπου ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει διαφορετικά banners για κάθε μια κατηγορία ή υποκατηγορία του καταλόγου.
 • Δυνατότητα διαχείρισης συνδέσμων ( links ).
 • Δυνατότητες προεπισκόπησης, έγκρισης και έκδοσης του περιεχομένου
 • Υποστήριξη διαφόρων μορφών περιεχομένου ( HTML , XHTML , video , audio , office documents κ.ά.)

Αναζήτηση

Εσωτερική μηχανή αναζήτησης για τον εύκολο εντοπισμό περιεχομένων του web site , προϊόντων, υπηρεσιών, κειμένων, εικόνων, συνδέσμων, κ.τ.λ.

 

Διαχείριση μελών

 • Εγγραφή μέλους, τροποποίηση στοιχείων, διαγραφή, υπενθύμιση στοιχείων, περιορισμός πρόσβασης και επίπεδα ασφαλείας.
 • Επιβεβαίωση των λειτουργιών αυτών με αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης στη διεύθυνση e - mail του μέλους.
 • Δυνατότητα διαχείρισης και ομαδοποίησης των μελών.
 • Διαβάθμιση ασφαλείας του συστήματος με ορισμό διαφορετικών δικαιωμάτων προσπέλασης σε κάθε χρήστη ή διαχειριστή του συστήματος.

Ειδικό σύστημα αποστολής Newsletter

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής newsletter στα μέλη ή σε ομάδες μελών ενός web site . Υπάρχει η δυνατότητα το newsletter να δημιουργείται αυτόματα με βάση τα περιεχόμενα του web site (π.χ, να περιλαμβάνει τις τελευταίες ειδήσεις). Η λειτουργία του newsletter προαπαιτεί τις λειτουργίες διαχείρισης των μελών.
 • Φόρμες εισαγωγής στοιχείων
 • Φόρμες επικοινωνίας, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ερωτηματολόγια με επεξεργασία των απαντήσεων, απλή αποθήκευση στη βάση δεδομένων ή / και αποστολή με e - mail .

Ψηφοφορίες

Δυναμικές ψηφοφορίες με σύστημα διαχείρισης και δημιουργίας ψηφοφοριών με πολλαπλούς τρόπους εμφάνισης, στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Εκτυπώσεις - Αναφορές

 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων με ερωτήσεις στις σημαντικές / βασικές λειτουργίες του συστήματος.
 • Επιλεκτική παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Ταξινόμηση σε αύξουσα/φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων, όπως Ημερομηνία Δημιουργίας, Κατηγορία, Τίτλος, Συντάκτης κ.τ.λ.
 • Διαχείριση αναφορών
 • Δυναμικές εκτυπώσεις με επιλογή ταξινόμησης και στοιχείων εκτύπωσης
 • Υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου

Revision Tracking - Versioning

 

Παρακολούθηση αλλαγών και τήρηση πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου

 

Μεταφορά Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου

 • Δυνατότητα διασύνδεσης/ολοκλήρωσης εφαρμογής με υπάρχουσες εφαρμογές ή/και συστήματα μέσα στον οργανισμό, για την εύκολη μεταφορά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε άλλες υλικοτεχνικές υποδομές χωρίς την αναγκαιότητα επαν-εισαγωγής του περιεχομένου.
 • Web based μεταφορά αρχείων στον server , χωρίς την ανάγκη χρήσης ftp client . Χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά των εικόνων του web site και ενσωματώνεται πλήρως με το σύστημα διαχείρισης.
 • Δυνατότητα αλλαγής του εικαστικού περιβάλλοντος του δικτυακού τόπου χωρίς την ανάγκη επαν-εισαγωγής του όποιου περιεχομένου έχει ήδη εισαχθεί.
 • Αξιοποίηση ή απλή έκδοση περιεχομένου σε οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας (π.χ. στο web, στο Vodafone-Live, στο i-Mode, και σε όποιο άλλο μέσο θέλετε), χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς επιπλέον εργασία.

Εργαλεία Διαχείρισης

 

Περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες για τον administrator ( login , έλεγχο ασφαλείας, λειτουργίες διαχειριστή).

Σε αυτό το σύστημα συνδέονται όλα τα άλλα components για τη διαχείριση του web site και φυσικά είναι προσβάσιμο μόνο από το διαχειριστή(ες) του web site .

 

Check In / Out

 

Διαπιστευμένη Πρόσβαση ( User Security ) από παντού, μέσω ενός απλού browser.

Το διαχειριστικό σύστημα είναι φτιαγμένο, ώστε να λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσα από web browser.

Επίσης είναι τόσο γρήγορο ώστε να λειτουργεί άψογα, ακόμα και από απλές συνδέσεις Dialup.
Νέα

Agenda

13/2/2018