Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

eu1. Μέχρι σήμερα, η ανανέωση για τα ισχύοντα προγράμματα της ΕΕ γίνεται με περιοδικό τρόπο, κυρίως μέσω της έκδοσης ορισμένων εντύπων. Η στατική αυτή μορφή προσφέρει μεν ορισμένα στοιχεία αλλά όχι την πορεία εξέλιξης και τις αλλαγές που γίνονται στο μεσοδιάστημα. Έτσι όλοι οι ΟΔΗΓΟΙ είναι ξεπερασμένοι ήδη από την ημέρα της έκδοσής τους. Ταυτόχρονα λειτουργεί ένας πολύπλοκος μηχανισμός, που μπορεί να προσφέρει στο γνώστη του διαδικτύου ανά ένα, τα ισχύοντα προγράμματα. Μια διαδικασία αναποτελεσματική και χρονοβόρα, χωρίς να δίδεται μια ξεκάθαρη εικόνα.

2. Το ΑΠΕ, σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία ELYROS -έδρα Βρυξέλλες- ξεκίνησε μια συνεργασία -εδώ και τέσσερα χρόνια- με την έκδοση μιας σειράς εξειδικευμένων Δελτίων Ενημέρωσης. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας προχωρήσαμε στην έκδοση ενός "Κινητού" Οδηγού Προγραμμάτων της ΕΕ.

Πρόκειται για μια σημαντική εργασία η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Κατά την αρχική φάση της έκδοσης, ο ΟΔΗΓΟΣ κυκλοφόρησε σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη έκδοση αποτελείται από δύο ντοσιέ περίπου 750 σελίδων έκαστο. Δηλαδή σύνολο άνω των 1500 σελίδων. Ο κάτοχος του ΟΔΗΓΟΥ έχει στη διάθεσή του τις νέες σελίδες και αντικαθιστά, με μεγάλη ευκολία, τις παλιές. Έτσι έχει συνεχώς έναν ανανεωμένο και ενημερωμένο ΟΔΗΓΟ. Ο κινητός ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις αρχές Απριλίου του 2000. Σήμερα ο ΟΔΗΓΟΣ έχει αναθεωρηθεί 21 φορές και στο μεταξύ προστέθηκαν δυο ευρετήρια, ένα θεματικό και ένα αλφαβητικό, ενώ στην ηλεκτρονική του μορφή αναπτύχθηκε ένας από τους πλέον έξυπνους μηχανισμούς απλής και σύνθετης αναζήτησης.

2. Από την επικαιροποίηση Μαΐου 2003 προστέθηκε στον ΟΔΗΓΟ το σύνολο των εντύπων που είναι αναγκαία για τη διερεύνηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε κοινοτικά προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πρόκειται για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, τις οδηγίες συμπλήρωσης και όλα τα σχετικά αρχεία, όπως ανακοινώσεις για τις βασικές προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς.

3. Ειδικοί επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε προγράμματος και ενημερώνουν, ανά δίμηνο, τον ΟΔΗΓΟ, με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο.

4. Τα περιεχόμενα του ΟΔΗΓΟΥ περιέχονται στα εξής 22 κεφάλαια:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΛΙΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή του ΑΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τους Έλληνες επιχειρηματίες , τις τοπικές, νομαρχιακές και περιφερειακές ενώσεις, τους διάφορους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και άτομα τα οποία ασχολούνται με τα προγράμματα της ΕΕ στην άμεση, συνεχή και αξιόπιστη ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις των διαφόρων προγραμμάτων και θα συμβάλει στην αποδοτικότερη χρησιμοποίησή τους από την χώρα μας.

Σύντομα θα τεθούν σε κυκλοφορία "θεματικοί" ΟΔΗΓΟΙ που θα καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, ώστε να αποφεύγεται η προμήθεια του συνόλου των δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός.
Νέα

Agenda

13/2/2018