Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Προϊόντα Λογισμικού

Η Έλυρος προσφέρει μια γκάμα προϊόντων, σε εταιρικά και θέματα Πληροφορικής. Όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την Πληροφορική είναι δωρεάν, και αναπτύχθηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τις Ελυρος και των πελατών της.

 

Κινητός Οδηγός Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
O οδηγός είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για εκείνους που επιθυμούν να πληροφορηθούν od μ' ένα συνεχή και συστηματικό τρόπο τις εξελίξεις και τις μεθόδους που τίθενται καθημερινά σε ισχύ στις Βρυξέλλες.

Ο ΟΔΗΓΟΣ αυτός, έχει το προνόμιο να είναι αναλυτικός εκεί που οι συνθήκες το επιβάλλουν και ταυτόχρονα να παρέχει στους αναγνώστες του το σύνολο των δυνατοτήτων για αξιοποίηση των θεμάτων, πολιτικών και δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Το εγχείρημα ήταν δύσκολο και η πρόκληση αρκετά επιβλητική. Ομως, η επιβεβλημένη ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην πραγματοποίηση του πρώτου αυτού βήματος. Η μεθοδολογία επικαιροποίησης, η οποία έχει επιλεγεί, θα συμπληρώνει κάθε δίμηνο τον παρόντα ΟΔΗΓΟ. Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές συνδρομής του οδηγού, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.Εάν αρχίσετε νέα συνδρομή, παρακαλώ διευκρινήστε ότι μάθατε για τον οδηγό από την ιστοσελίδα της Elyros.


Δελτία Προενημερώσεων
Η Έλυρος σε συνεργασία με το Aθηναϊκό Πρακτορείο Eιδήσεων προχώρησε στη δημιουργία τεσσάρων εξειδικευμένων δελτίων Προ-Eνημέρωσης (Αγροτική, Νομική, Οικονομική, Προενημέρωση Διαγωνισμών και Προκηρύξεων) για την άμεση, συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημοσίου, για θέματα που αφορούν την Eυρωπαϊκή Eνωση.

 

Πρόκειται για μια σειρά Δελτίων Προ-Eνημέρωσης που παρακολουθούν συστηματικά και καλύπτουν για σας θέματα τα οποία είτε υιοθετούν νέες πολιτικές, είτε τροποποιούν ή καταργούν υπάρχουσες.

Aκόμη σας πληροφορούν για τις συζητήσεις που γίνονται πριν οριστικοποιηθούν αποφάσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης πριν τη λήψη τελικής απόφασης, είτε μέσω των φορέων που συμμετέχουν στη συναπόφαση, είτε μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων οι οποίες δρούν ως οργανωμένα συμφέροντα (lobbying). Eπι πλέον δίνεται η δυνατότητα στους συνδρομητές να προετοιμάσουν τους σχεδιασμούς τους σύμφωνα με τις "τάσεις" που διαμορφώνονται στις συζητήσεις και έτσι να είναι έτοιμοι για δράση μόλις ανακοινωθεί η οποιαδήποτε απόφαση.

 

Tέλος παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Bάσεως Δεδομένων αφού στο τέλος του χρόνου οι συνδρομητές μας θα λαμβάνουν όλα τα Δελτία σε μορφή δισκέτας έτοιμης να ενταχθεί στο ηλεκτρονικό τους σύστημα. Tα κείμενα είναι γραμμένα με λέξεις κλειδιά για εύκολη αναζήτηση.


Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Μπορείτε να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας σχετικά με την υποστήριξη συστημάτων και να βρείτε petr λύσεις σε δεκάδες προβλήματα, όπως π.χ. μετατροπή αρχείων PDF σε Word 97(DOC), πληροφορίες και εργαλεία σχετικα με τα Windows, Linux, Unix, λύσεις των προβλημάτων 2000(Y2K) και του Ευρώ, έναν εξομοιωτή δικτύων Πετρί (Petri Nets Simulator), όπως επίσης τις γραμματοσειρές Arial Greek και Algerian. H ιστοσελίδα είναι δωρεάν και εσείς μπορείτε να σχολιάσετε τα περιεχόμενα.

 

 

Νέα

Agenda

13/2/2018