Just For You Media
Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα
Προϊόντα
Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων
Αγροτική Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ενημέρωση
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ΕΕ
Προϊόντα Λογισμικού
Σχέδια - Προγράμματα
Εγχειρίδιο Ευρωπ.Επιχειρηματία
EISE Platform
Τιμές Προϊόντων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταικά
Βιομεθανοποίηση/ Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια
Στερεά απόβλητα: Αεριοποίηση
Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Νομική Κάλυψη
Εμπορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Πληροφορικής
ERP
Αναπτυξιακός Νόμος / Μελέτες
Αναπτυξιακός Νόμος
Επιχειρησιακός Προγραμματιμός
Επικοινωνία
Βρυξέλλες - Βέλγιο
Χανιά - Ελλάδα
Η Εταιρία
Ιστορικά
Η Ομάδα μας
Χρήσιμα Links
Πελάτες μας
5 τελευταίοι ισολογισμοί
Βιομεθανοποίηση / Βιομάζα

ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η βιομάζα μετατρεπόμενη σε μεθάνιο μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας.

Παραθέτουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για τη μέθοδο αυτή την οποία προτείνουμε στο σύνολο των ΟΤΑ που έχουν βιολογικούς καθαρισμούς, καθώς επίσης και στο σύνολο της βιομηχανίας που έχουν έλλειψη από βιολογικούς καθαρισμούς και είναι αναγκαία η προμήθειά τους, όχι μόνο από σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά γιατί έτσι επιτάσσουν οι καιροί.

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε βασίζεται σε τεχνολογική εξέλιξη της παλαιότερης μεθόδου της μεθανοποίησης, γνωστής από το 1920 από όπου και χρησιμοποιείται σε χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.

 

ΒΙΟΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

 

Με τον όρο βιομεθανοποίηση εννοούμε τη βιοδιάσπαση της οργανικής ύλης που εμπεριέχεται στα υγρά λύματα,  στα στερεά αστικά απόβλητα και σε άλλες κατηγορίες που μολύνουν το περιβάλλον, όπως οι μούργες (κατσίγαροι) κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου από τα ελαιοτριβεία, τα απόβλητα των σφαγίων και άλλες οργανικές ουσίες.

Η βιοδιάσπαση αυτή «παράγει» βιοαέριο, η δε μέθοδος στηρίζεται στη χώνευση των οργανικών ουσιών από τα βακτηρίδια τα οποία υπάρχουν μέσα στο νερό, σε άλλα απόβλητα υγρά ή στερεά. Η οργανική ύλη αποτελεί για τα βακτηρίδια πηγή άνθρακα και ενέργειας. Από ιστορικής σκοπιάς, η παραγωγή μεθανίου μέσω της διαδικασίας αυτής ήταν γνωστή από τον 18ο αιώνα.

Σε επίπεδο υφιστάμενης κατάστασης οι μονάδες που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη ενεργούν για το βιολογικό καθαρισμό κυρίως και δευτερευόντως για την παραγωγή ενέργειας. Ως εκ τούτου χρειάστηκε να κατασκευαστούν μεγάλοι χωνευτές μέσα στους οποίους αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η προς καθαρισμό ύλη. Σε αναερόβια διαδικασία ο χρόνος παραμονής εντός του χωνευτήρα (βιομεθανοποιητή) που απαιτείται ανέρχεται σε 25-33 ημέρες.  Σημειώνεται ότι οι έρευνες που έγιναν και στις οποίες έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο η συνεργαζόμενη εταιρεία, έχουν επιτρέψει τη δραστική μείωση του χρόνου παραμονής της ύλης μέσα στους αναερόβιους χωνευτήρες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κάθετα η απόδοση σε μεθάνιο (περίπου 7πλασιασμός αποδόσεων). Αυτό οφείλεται στη μελέτη της οικογένειας (πληθυσμού) βακτηριδίων που ενεργούν στο επίπεδο της βιοδιάσπασης.

Το μεθάνιο που «παράγεται» αντιστοιχεί στο 55 – 85% του όγκου του παραγόμενου βιοαερίου και χρησιμοποιείται ως ενεργειακή πηγή, έτσι, 1m3   (ήτοι 8 570 kcal) είναι το ισότιμο 1 λίτρου μαζούτ.

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η «ισοτιμία» αυτή με σειρά από πρώτες ενεργειακές ύλες:

 

 

Η διαδικασία έχει ανάγκη λίγης ενέργειας για τη λειτουργία της και ο ισολογισμός του άνθρακα είναι ουδέτερος.

Η αναφορά μας στην ευνοϊκότερη οργανική ύλη σε σχέση με άλλες περιοχές της Ε. Ένωσης εδράζεται δυστυχώς στην ανεξέλεγκτη ρίψη στις υποδομές υγρών και στερεών αστικών αποβλήτων, τόσο από ανοργάνωτες όσο και από οργανωμένες ομάδες πληθυσμών (απόβλητα πολλών σφαγείων ρίπτονται ανεξέλεγκτα σε παραπλήσιους χώρους, οι μούργες των ελαιολάδων περνούν σταδιακά ακόμη και στον υδροφόρο ορίζοντα (ο ποταμός Νέδα στην Ηλεία έχει καταστραφεί, πολλές ακτές στην Κόρινθο δεν ενδείκνυνται πλέον για τουριστική χρήση), καμένα οργανικά λάδια χύνονται ανηλεώς στις υποδομές συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων δημιουργώντας καταστροφές άνευ προηγουμένου (οικίες και εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία...).

 

Η επεξεργασία των αποβλήτων (υγρών και στερεών σε ανάμιξη) σημαίνει ότι παντρεύει κανείς τη «ρύπανση» με τον πληθυσμό των βακτηριδίων για διάστημα ικανό να επιτρέψει στον πληθυσμό αυτό να δράσει για τη βιοδιάσπαση της οργανικής ύλης, με αποτέλεσμα την απορρύπανση των αποβλήτων αυτών.

 

Ο συνεργάτης μας στον τομέα της βιομάζας (εταιρεία NORESTA) επιμένει ότι οι αποδόσεις κατά την επεξεργασία των λυμάτων δημιουργούν στέρεες βάσεις για επικερδείς επενδύσεις.

 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 

Γνωστές οργανικές ύλες της καθημερινότητας (βιομάζα καθαρής ύλης) έχουν την ακόλουθη δυνατότητα «μεθανογένεσης» : απόβλητα χοιροστασίων 36Μ³, κατάλοιπα λαχανικών 65Μ³, οργανικά αστικά κατάλοιπα 115Μ³, μελάσα 228Μ³, φύλλα δένδρων 270Μ³, απόβλητα σφαγίων 460Μ³, και χρησιμοποιημένα λάδια 800Μ³.

 

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορισμένα απόβλητα που συναντώνται σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

 ΤΟΝΝΟΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

KWH Ηλ.ενέργεια

CALORIC

12.000

Λυματολάσπη

4.000

Απόβλητα σφαγείων

200

καμένα λάδια

22.000

οργανικά στερεά απόβλητα

4.000

Κατσίγαροι

42.200

ΣΥΝΟΛΟ

1.739.500

2.485.000

1.035.003

1.478.575

523.300

747.571

8.036.490

11.480.700

683.044

898.742

12.017.336

17.090.588

 

Στην πραγματικότητα, 42.000 τόνοι μειγμάτων αποβλήτων υγρών και στερεών αποδίδουν περίπου 12.000 MWh., οι οποίες σύμφωνα με το νόμο για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής παραγωγής,  πωλούνται με προκαθορισμένη τιμή, δημιουργώντας για τους παράγοντες της επένδυσης σημαντικά περιθώρια κέρδους.

 

Τα έσοδα που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στηρίζονται στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  1. Καθορισμός ενιαίας τιμής εισόδου των λυμάτων, αναλόγως της φύσης τους.
  2. Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το νόμο .........
  3. Πώληση του καθαρού βιο(οικο)λογικού λιπάσματος το οποίο ανέρχεται σε 8% επί της συνολικής ποσότητας των προς επεξεργασία λυμάτων.
  4. Ενδεχόμενη ρευστοποίηση των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (πράσινων πιστοποιητικών).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η εταιρεία μας έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και μπορεί να σας ετοιμάσει πρόταση ευθύς μόλις μας ζητηθεί.

 

Η ανάλυση που προηγήθηκε, καθώς και η συνέχεια που παρατίθεται εδώ έχει ως στόχο να δείξει τη δυνατότητα που μπορεί να γεννηθεί από τη χρησιμοποίηση σειράς οργανικών υλών εξαιρετικά ρυπογόνων, με ταυτόχρονη δημιουργία σημαντικού κέρδους λόγω της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, οικολογικού λιπάσματος και πράσινων πιστοποιητικών. Σήμερα η τεχνολογία αυτή που είχε δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει προβλήματα ρύπανσης, μπορεί ταυτόχρονα να ωφελήσει τους χρήστες της.

 

Στην περίπτωση που η πρότασή μας παρουσιάζει ενδιαφέρον για το φορέα σας, παρακαλούμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Οι βιολογικοί καθαρισμοί μπορούν να υποδεχθούν μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν έπειτα από διαλογή, δεδομένου ότι η βιοδιάσπαση της οργανικής ύλης παράγει περισσότερες ποσότητες βιοαερίου, κατά συνέπεια δημιουργία μεγαλύτερου κέρδους για τις επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από ομάδα επιστημόνων για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Απρίλιος 2007) λίγο λιγότερο από το 50% του συνόλου των στερεών αστικών αποβλήτων είναι οργανικές ύλες (ζυμώσιμα), πράγμα που θα οδηγήσει τα επόμενα βήματα των ενδιαφερομένων στην οργάνωση και περαιτέρω αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, διευκολύνοντας τη χρήση της οργανικής ύλης για την παραγωγή βιοαερίου.

 

Το σημαντικό πλεονέκτημα των οργανικών υλών που οδηγούνται στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι ότι διαθέτουν υψηλές ποσότητες βιοαερίου προς εκμετάλλευση, οι δε τεχνικές έχουν διεισδύσει σημαντικά στην πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτών.

Νέα

Agenda

13/2/2018